Phần lớn miền đông nam nước Mỹ đang chìm trong cơn bão tuyết được đánh giá là có 'tầm cỡ lịch sử'. Có nơi băng tuyết dày tới 25cm và những lớp băng 1cm làm gãy cành cây, đứt dây điện...

Cơn bão tuyết nguy hiểm khiến phần lớn miền đông nam nước Mỹ bị bao phủ trong tuyết, mưa đá và băng.

Linh An