Nước mắm truyền thống được sản xuất bằng phương pháp thủy phân tự nhiên, ủ trong thùng gỗ hoặc lu đất. Mất 6-8 tháng ủ và qua nhiều công đoạn, sản phẩm mới đến được với người dùng.

Lê Phát - Thái Nguyễn