Từ 16-6, nước mắm Phú Quốc bắt buộc phải đóng chai tại Phú Quốc nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn phớt lờ.