Hôm nay (10/10), ngày thứ 7 của trận Đại hồng thủy diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Lúc này, tại nhiều nơi thuộc các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nước lũ đã rút cơ bản nhưng vẫn còn ngập trắng đồng. Xem chi tiết...