Mưa lớn nhiều ngày, nước từ thượng nguồn để về khiến các khu vực hạ lưu sông Lam (Nghệ An) ngập nặng. Người dân vùng lụt dùng mọi cách để cứu gia súc, gia cầm.