(CATP) Nepal, đất nước Nam Á nhỏ xíu với 29 triệu dân nằm kẹp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, vốn trải qua nhiều biến động dai dẳng giờ đây đang bước sang một chương mới của lịch sử. Hôm 27-5-2008, Quốc hội lập hiến mới...