TT - Ngày mới ra trường tôi cũng đinh ninh hễ chẩn đoán đúng, hễ có thuốc tốt thì chữa được bệnh. Nhưng để rồi sau 30 năm lăn lộn trong nghề thầy thuốc chỉ càng lúc càng thấm thía với bốn tiếng "lực bất tòng tâm".