[Kênh14] - Ngày xưa có mồi ngon mới mong câu được con cá to. Bây giờ teen girl chẳng cần “mồi”, vẫn “câu” tốt!