Đây là loại hình nghệ thuật tạm gọi là "Music-Theatre": Sự kết hợp của âm nhạc, tạo hình sân khấu, diễn biến sân khấu và video art. Kim Ngọc đã có 4 tác phẩm trình diễn ở Đức và Mỹ.