(VietNamNet) – Qua đối chiếu chứng từ thì bà Mỹ Ngọc nợ hơn 45 tỷ đồng, nhưng vẫn còn nhiều người cho biết đã cho bà vay mượn mà không có chứng từ!