Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của công ty về việc chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Thời gian chốt danh sách: là thời điểm chốt danh sách để lưu ký (17/12/2010)

Mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 15% trên mệnh giá ( 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 16/12/2011 đến 31/12/2011

Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3652328 Fax: 0650.3652325