(Vietstock) - ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng 06 cổ phiếu mới). Được biết, vốn điều lệ hiện tại của NTP là 21.66 tỷ đồng. Theo ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, kết thúc 8 tháng đầu năm, NTP đạt doanh thu gần 1,200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng.