Lợi nhuận NT2 từ đầu năm 2016 đến nay tăng ổn định mặc dù doanh thu giảm do giá khí 2016 trung bình giảm xuống còn 3,7 USD/tr.Btu, trong khi đó giá khí trung bình 09 tháng đầu năm 2015 là 5,46 USD/tr.Btu.

Ngày 7/10/2016, các quỹ đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, các công ty chứng khoán gặp gỡ và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2).

TS. Hoàng Xuân Quốc - Tổng Giám đốc NT2 cập nhật tình hình SXKD của NT2 trong thời gian qua và nêu rõ các định hướng, tiềm năng phát triển của Công ty.

NT2: Loi nhuan san xuat dien truoc thue 9 thang tang 24% - Anh 1

Kết quả SXKD của NT2 trong 9 tháng đầu năm khả quan với 4,025 tỷ kWh, đạt 100,7% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu bán điện là 4.475 tỷ đồng, đạt 84,1% so với 09 tháng đầu năm 2015 và lợi nhuận sản xuất điện trước thuế là 902 tỷ đồng, đạt 124% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận NT2 từ đầu năm 2016 đến nay tăng ổn định mặc dù doanh thu giảm do giá khí 2016 trung bình giảm xuống còn 3,7 USD/tr.Btu, trong khi đó giá khí trung bình 09 tháng đầu năm 2015 là 5,46 USD/tr.Btu.