Quý IV/2016, NT2 dự kiến sẽ sản xuất được khoảng 1,35 tỷ kWh điện thương phẩm, nâng tổng sản lượng điện cả năm đạt khoảng 5,5 tỷ kWh. Doanh thu cả năm khoảng 6.215 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 1.250 tỷ đồng

NT2 da hoan thanh ke hoach san xuat dien nam 2016 - Anh 1

Ngày 29/10/2016, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) vừa cho biết công ty này đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2016, đạt 4,45 tỷ kWh, vượt trước kế hoạch 63 ngày.

Kể từ khi hoạt động, tổng sản lượng điện lũy kế của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phát lên lưới điện quốc gia 25,8 tỷ kWh sau 5 năm vận hành thương mại (từ 16/10/2011).

Tính riêng kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện NT2 phát lên lưới điện quốc gia 4,025 tỷ kWh, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2015. Quý IV/2016, NT2 dự kiến sẽ sản xuất được khoảng 1,35 tỷ kWh điện thương phẩm, nâng tổng sản lượng điện cả năm đạt khoảng 5,5 tỷ kWh, doanh thu cả năm khoảng 6.215 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 1.250 tỷ đồng.

Ngoài ra, NT2 cho biết dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 lỏng thương mại từ khí thải nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã được hoàn tất hồ sơ nghiên cứu khả thi và đang trong quá trình thẩm định phê duyệt. Hiện tại Bộ Công thương đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ ra các quyết định liên quan đến việc đầu tư các dự á n nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, kịp thời bù đắp thiếu hụt nguồn điện từ sau năm 2020, đặc biệt là ở miền Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 công bố mới đây, NT2 đạt gần 1.510 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,3% so với kết quả quý III/2015. Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 63,6% trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 74,4% so với quý III/2015 đã giúp NT2 ghi nhận mức lãi sau thuế quý III/2016 hơn 164,7 tỷ đồng, gấp 2,38 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, NT2 đạt 4.461 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 24,4% so với 9 tháng đầu năm 2015.