Ấy là sự suy ngẫm. Hình như điều này là thứ người ta ít quen, vậy nên nó làm người ta cảm thấy mệt mỏi khi phải đụng đến.