"Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau khi đã là những người trưởng thành, cuộc sống và suy nghĩ chín ...