- NSƯT Quyền Văn Minh tự nhận tiếng kèn của mình đã "thua" con trai, tự nhận mình là người luôn thất bại trong kinh doanh. Nhưng sau tất cả, người nghệ sĩ này thấy mình không có gì phải hối tiếc...