HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung Ương (HOSE: NSC) nhất trí chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu.

Thời điểm chi trả cổ tức trong tháng 5/2012.

Về kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản trong quý 2/2012, NSC sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục thuê đất Hà Nam, lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công dự án Đồng Văn và hoàn thành sửa chữa nhà làm việc tại Trung tâm ghiên cứu Ba Vì.

HĐQT cũng thông qua phương án phân công HĐQT công ty thành 3 tiểu ban Khoa học kỹ thuật, Đầu tư và Quản trị với nhân sự và nhiệm vụ cụ thể.