Đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông thể hiện nốt cao nhất mà con người có thể hát được khiến mọi người ngỡ ngàng.

Video: Nốt cao nhất mà con người có thể hát được: