Thông số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, 506 nghìn doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện hơn 1,5 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền nộp ngân sách hơn 265 nghìn tỷ đồng.

Nop thue qua hinh thuc dien tu dat hon 265 nghin ty dong - Anh 1

Tính đến hết tháng 8-2016, toàn quốc có 73.500 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh Hồng Nụ.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, đối chiếu và cập nhật kịp thời các thông tin của người nộp thuế vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, đảm bảo đủ dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, đôn đốc người nộp thuế khai thuế chính xác, đúng với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân.

Nhờ vậy, tính đến ngày 31-8, tổng số tờ khai thuế (GTGT tháng, quý, phát sinh; quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp; thuế Tiêu thụ đặc biệt) trên toàn quốc đạt tỷ lên 90,2% trên số tờ khai phải nộp. Trong đó số tờ khai đã nộp đúng hạn là 96,9%.

Về khai và nộp thuế điện tử, đến nay toàn quốc có 99,6% số doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng. Tính đến hết tháng 7-2016, cả nước có trên 506 nghìn doanh nghiệp đã hoàn thành đăng kí dịch vụ nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại, đạt trên 91,7%. Đã có trên 1,5 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền nộp ngân sách hơn 265 nghìn tỷ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời, đảm bảo đưa 100% số doanh nghiệp, người nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh vào đối tượng quản lý thu thuế.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8-2016, toàn quốc có 73.500 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2015). Có 31.101 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh (tăng 14,6%) so với cùng kỳ); có 14.819 doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, có 13.510 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm dựng kinh doanh nay đã uay trở lại hoạt động. Như vậy, đến thời điểm 31-8, toàn quốc hiện có 557.709 doanh nghiệp đang hoạt động (tăng 8,24% so với thời điểm 31-12-2015).

Thùy Linh