Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu cụ thể của ngành nông nghiệp cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015.

Nong thuy san Viet xuat ngoai dat 26,4 ty USD sau 10 thang - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2016 ước đạt 368 nghìn tấn với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ngược lại, xuất khẩu cà phê trong tháng 10 năm 2016 ước đạt 121 nghìn tấn với giá trị đạt 246 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Tương tự, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 10 năm 2016 đạt 140 nghìn tấn với giá trị đạt 183 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1 triệu tấn và 1,28 tỷ USD, tăng 15,8% về khối lượng và tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 10 năm 2016 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 10 tháng đầu năm 2016 đạt 106 nghìn tấn và 175 triệu USD, tăng 6,6% về khối lượng và tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 10 năm 2016 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 285 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 10 tháng đầu năm 2016 đạt 291 nghìn tấn và 2,33 tỷ USD, tăng 5,8% về khối lượng và tăng 16,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2016 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Hòa Lộc