Không chỉ chi 410 triệu USD để mua nốt 52% cổ phần còn lại của Symbian, Nokia còn dự định công bố miễn phí hệ điều hành này cho tất cả các hãng điện thoại khác.