24H.COM.VN - Môi trường đang là đề tài nóng bỏng trên thế giới và có vẻ như các hãng công nghệ cũng không muốn là kẻ ngoài cuộc.