Cho rằng sự chênh lệch trình độ, chồng học thấp hơn mình, là nguyên nhân chính của tình trạng gia đình không còn hạnh phúc như hiện nay, Phạm Nguyễn đang lưỡng lự trước quyết định ly dị. Người nói nên, người khuyên không. Bạn phải xem họ đưa ra lý lẽ như thế nào mà cân nhắc có phù hợp với mình hay không.