TT - “Nghề dạy học mà không nói được khổ quá!”. Đó là tâm sự của một số giáo viên gửi đến Tuổi Trẻ trong thời gian qua. Có người viêm thanh quản đã ba năm cứ ngưng thuốc là tái phát. Có người nói tiếng khàn “rất khó chịu”.