AI đã dần len lỏi vào cuộc sống con người. Ban đầu chỉ ở dạng thấp là giải quyết một vấn đề đưa ra. Dạng sơ khởi này cho phép máy tính độc lập hơn và có khả năng tự học.

AI và lợi ích

Xe hơi tự lái của Google

Trong suốt những năm 1960, các nhà sáng chế theo đuổi điều này một cách tuyệt vọng do tiến bộ tin học thời bấy giờ vẫn chưa đạt đến mức có thể thực hiện. Mọi việc bắt đầu có những tiến triển từ năm 1985, với sự phát triển của ngành robot học và Nhật Bản là quốc gia đi đầu.

Lo ngại

Kỳ thủ cờ vây Lee Sedol chịu thua trước máy tính thông minh AlphaGo

Tech Times lưu ý rằng, ngay từ đầu các trợ lý ảo đã không bị hạn chế lựa chọn ngôn ngữ, do đó dần dần chúng tạo ra ngôn ngữ riêng để có thể giao tiếp dễ dàng hơn và nhanh hơn tiếng Anh.