Ngày 29-5, Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển của Đài Loan cùng với Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển của Trung Quốc đã nhất trí nối lại đối thoại trong thời gian sớm nhất...