24H.COM.VN - Ghi nhận của Bệnh viện (BV) Ung Bướu TPHCM cho thấy ung thư dương vật đứng hàng thứ 17 trong các ung thư ở nam giới.