ND- - Trong những tháng gần đây, các trận đánh ác liệt, đẫm máu giữa quân đội Chính phủ Sri Lanka và lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) thường xuyên nổ ra. Có ngày, hàng trăm người bị bắn chết.