Xuân Giáp Ngọ đã đến, bên cạnh nhiều kế hoạch, mục tiêu đặt ra cho năm mới sắp đến, CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng)tự hào bởi sau những bộn bề lo toan, các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013 đã được công ty hoàn thành, một số chỉ tiêu còn vượt so với kế hoạch đặt ra.

CôngThương - Cao Bằng là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc sinh sống, đời sống người dân còn khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa phát triển. Mới thấy, để cấp được điện lưới quốc gia tới 104.078 hộ dùng điện (đạt 84,57%), số hộ nông thôn có điện trên toàn tỉnh đạt 80,45% như hiện nay, là cả một nỗ lực rất lớn của PC Cao Bằng.

Để đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngay từ đầu năm 2013, PC Cao Bằng đã thực hiện đồng bộ những giải pháp để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn. Chính vì vậy sản lượng điện thương phẩm năm 2013 đã đạt 327,2 triệu kWh bằng 116,34% so với năm 2012, đáp ứng tốt nhu cầu về điện để phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh chính trị của tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh việc điện thương phẩm vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, ông Lương Đức Danh - Giám đốc PC Cao Bằng - cho biết: Giá bán điện bình quân của Cao Bằng đã đạt 1.410,59 đ/kWh, vượt 133,7đ/kWh so với năm 2012. Có được kết quả này, ngoài tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 5% từ ngày 1/8/2013, còn do các thành phần kinh doanh của Cao Bằng tăng khá mạnh, nhất là ở khu vực huyện Phục Hòa.

Trong công tác thực hiện tiết kiệm điện, năm 2013, PC Cao Bằng đã phối hợp với UBND TP. Cao Bằng tổ chức phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” cấp thành phố năm 2013 đến 173 tổ dân phố thuộc 8 phường của TP. Cao Bằng với hơn 2.000 hộ gia đình hưởng ứng tham gia. Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo thành phố thực hiện chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” tại 3 trường tiểu học với trên 2.300 học sinh tham gia. Thực hiện phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện được trên 2.600.000 lần; sản lượng điện tiết kiệm được năm 2013 là 4.720.000 kWh đạt 100% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, với rất nhiều nỗ lực, đến nay công tác điện nông thôn ở Cao Bằng đã cơ bản được củng cố và hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn hơn 19.000 hộ ở Cao Bằng chưa có điện lưới quốc gia, tập trung tại 7 xã là: Kim Cúc, Hưng Thịnh, Sơn Lập (huyện Bảo Lạc); Nam Cao, Mông Ân (huyện Bảo Lâm); Yên Lạc, Vũ Nông (huyện Nguyên Bình). Đây đều là những xã thuộc các huyện vùng cao, giao thông đi lại còn khó khăn, dân cư sống rải rác… Bước sang năm 2014, bên cạnh các nhiệm vụ đặt ra như: Tiếp tục hoàn thiện dịch vụ khách hàng, xây dựng mô hình hiệu quả cho các điện lực trực thuộc, hướng tới khách hàng dùng điện với chất lượng ngày càng cao…, PC Cao Bằng đang cố gắng thực hiện đúng tiến độ các dự án và đầu tư xây dựng các công trình do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao; các công trình thuộc dự án RE II.5... Tất cả đều hướng tới mục tiêu để dòng điện tỏa sáng đến cả những bản, làng xa nhất, góp phần tạo những bước đột phá trong kinh tế - xã hội cho tỉnh biên giới Cao Bằng vốn còn nhiều gian khó.

Thu Hoài

PHẢN HỒI