9 tháng đầu năm, ngân hàng BIDV có 13.217 tỷ đồng nợ xấu, trong đó nợ có khả năng mất vốn lên tới gần 7.000 tỷ, gấp đôi vốn điều lệ nhiều ngân hàng nhỏ.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) vừa mới công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2016. Theo báo cáo tài chính này, kết thúc quý III/2016, BIDV đạt 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 4% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, ngân hàng BIDV ghi nhận 5.632 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 71% kế hoạch cho cả năm 2016.

No xau cua BIDV tang gap doi von dieu le nhieu ngan hang nho - Anh 1

Ảnh chụp một phần bản báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2016 của BIDV.

Sau khi nộp thuế, lợi nhuận ròng của nhà băng này trong 3 tháng đầu năm còn 4.569 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này là khoản lãi đột biến từ khoản 826 tỷ đồng nhờ thoái vốn tại Ngân hàng liên doanh VID Public Bank. Nếu không tính khoản lãi đột biến thì lợi nhuận ngân hàng BIDV từ đầu năm 2016 tới hết quý III/2016 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2016, tổng tài sản của ngân hàng trên 947.000 tỷ, tăng 12% so với thời điểm đầu năm.

Tăng trưởng tín dụng đạt 662.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tiền gửi của khách hàng đạt 712.000 tỷ, tăng trưởng mạnh lên tới 26%.

Về nợ xấu, sau 9 tháng đầu năm, ngân hàng BIDV có 13.217 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,96% tổng dư nợ cho vay. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của BIDV đã tăng từ khoảng 1,6% cuối năm 2015 lên gần 2%, tương ứng với hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu tăng thêm.

Đặc biệt, trong số hơn 13.000 tỷ đồng nợ xấu thì nợ có khả năng mất vốn lên tới gần 7.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cuối năm 2015.

Nếu làm một phép tính đơn giản cũng có thể thấy khoản nợ xấu có khả năng mất vốn 7.000 tỷ đồng tại BIDV đã cao gấp đôi vốn điều lệ của nhiều ngân hàng nhỏ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam như Kiên Long bank (vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng), VietaBank (vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng - tính đến cuối quý II/2016), Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank - vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng)...

Về thu nhập từ lãi thuần, tính riêng trong quý III/2016, BIDV đạt hơn 6.418 tỷ đồng, tăng 25% so với quý trước đó. Các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán đều mang lại kết quả khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong kỳ chiếm hơn 3.000 tỷ, tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Tuy nhiên chi phí rủi ro tín dụng trong kỳ là hơn 2.400 tỷ đồng, tăng mạnh gần 6 lần so với quý III/2015. Tính chung 9 tháng đầu năm, BIDV phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 7.000 tỷ đồng, tăng 80%.