(VietNamNet) - “Các công ty dược, đặc biệt là công ty độc quyền, không còn hứng thú với các bệnh viện quận, huyện. Nhiều công ty chỉ cho bệnh viện nợ khoảng 30 triệu đồng. Nợ nhiều hơn, công ty sẽ ngưng cung cấp hàng".