- Người dân nô nức đi "chơi" Đại lễ là những hình ảnh độc giả Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) gửi tới VietNamNet để dự thi.

>> Chụp ảnh Đại lễ giật giải 10 triệu đồng từ VietNamNet Độc giả Nguyễn Thị Lan (Hà Nội)