Đó là tên chương trình nghệ thuật đặc biệt được Nhà hát Múa rối Trung ương dàn dựng để chào đón Nô-en 2007 và mừng Xuân Mậu Tý 2008...