(ĐTCK) Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC - HOSE) công bố quyết định của UBCK về phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo đó, UBCK quyết định không chấp thuận việc NNC phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển do không đủ nguồn.

Được biết, NNC dự kiến phát hành thêm 4,38 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 2:1. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 43,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo số liệu tại BCTC 2013 đã kiểm toán của NNC thì số dư quỹ này tại thời điểm cuối năm 2013 chỉ còn 42,2 tỷ đồng, bị hụt khoảng 1,6 tỷ đồng so với giá trị cổ phiếu phát hành.

Vì vậy, quyết thực hiện việc thưởng cổ phiếu này, NNC đã cam kết với UBCK sẽ tiến hành ngay thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bổ sung đủ nguồn phát hành.

Tại phiên giao dịch ngày 27/8, cổ phiếu NNC đang tiếp tục giảm khá mạnh 500 đồng (-0,8%) xuống còn 64.000 đồng/cổ phiếu.

Biểu đồ giá, khối lượng giao dịch của NNC trong 1 tháng qua. Nguồn: HOSE

N.Tùng