21 giờ tối 22.2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước cắt băng khánh thành đón mẻ dầu đầu tiên từ NMLD Dung Quất.