Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, em ruột ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) thông báo đăng ký bán 300,000 cp từ ngày 15/11 đến 14/12 để giải quyết tài chính cá nhân.

HOSE