Từ ngày 11/11/2013 đến 12/02/2014, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã chào bán thành công 25.5 triệu cp NLG với giá 18,000 đồng/cp, thu ròng 443 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20140213---NLG---Bao-cao-Ket-qua-chao-ban-co-phieu-rieng-le.pdf

HOSE