CTCP Thép Nam Kim (NKG) đã công bố thông tin về việc chào bán 10 triệu cổ phiếu cho Vietnam Enterprise Investments Limited - quỹ đầu tư do Dragon Capital quản lý.

Theo đó, ngày hoàn tất chào bán cho Vietnam Enterprise Investments Limited là 24/11/2016.

Trước giao dịch, Vietnam Enterprise Investments Limited không nắm giữ cổ phiếu NKG. Kết thúc giao dịch, tổ chức này đã nắm giữ 10 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu là 15,14%. Qua đó, cũng nâng tổng số lượng sở hữu của nhóm Dragon Capital lên hơn 10,6 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu là hơn 16,12%.

NKG: Nhom Dragon Capital da nam giu 16% von - Anh 1

Được biết, NKG đã chào bán 16 triệu cổ phiếu, chiếm 64% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán với mức giá thấp nhất là 22.300 đồng/cp, giá cao nhất là 29.000 đồng/cp, giá bình quân 25.650 đồng/cp.

Như vậy trong giao dịch này, tổ chức này phải bỏ ra ít nhất hơn 223 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến được sử dụng để mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3. Thời gian dự kiến sử dụng là năm 2016 và năm 2017.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2016, cổ phiếu NKG nằm ở mức 38.100 đồng/cổ phiếu.

Ngọc Đỗ