VIT- Để mở rộng thị phần, Nissan quyết định sẽ xây dựng thêm nhà máy mới tại Trung Quốc trong thời gian tới.