Theo tờ Financial Times, với mỗi chiếc Wii bán ra, Nintendo lần lượt thu được lợi nhuận 74 USD, 49 USD và 13 USD tại châu Âu, Mỹ và quê nhà Nhật Bản.