* Có phải người phụ nữ đẹp là người phụ nữ dễ tìm thấy hạnh phúc hơn những người không đẹp? (nguyen trinh thanh van, yahoo)