Hanoinet - "The Slip" của Nine Inch Nails có giá trị download miễn phí từ Web site của ban nhạc hồi tháng 5, sẽ được phát hành trên CD vào 22/7.