Bộ trưởng Tư pháp Nigeria kiêm Tổng Chưởng lý liên bang Abubakar Malami cho rằng, những vấn đề của chính trị, xã hội và kinh tế đất nước đều có nguyên nhân bắt nguồn từ tham nhũng.

Nigeria: Nhung ton hai kinh te - xa hoi deu do tham nhung - Anh 1

Bộ trưởng Tư pháp Nigeria Abubakar Malami

Theo ông Abubakar Malami, tham nhũng đã và đang là trở ngại lớn nhất đối với Nigeria để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ Nigeria cam kết đấu tranh chống tham nhũng, loại bỏ văn hóa tham nhũng ra khỏi đất nước bằng cách xây dựng một cơ chế quản trị mở, trách nhiệm và thuận lợi cho người dân. Chính phủ sẽ tăng cường các tổ chức chống tham nhũng và năng lực của cơ quan chống tham nhũng Nigeria để vạch trần mọi hành vi tham nhũng trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống.

Ông Malami cho biết thêm, Chính phủ sẽ thực hiện các giải pháp phát hiện tham nhũng và trừng phạt quan tham cũng như có những chương trình hỗ trợ nạn nhân của tệ tham nhũng.

Nigeria đã tham gia vào Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) hồi tháng 7/2016. Đây là một phần của cam kết để cải cách thể chế và có chính sách quản trị tốt, theo Bộ trưởng.

Ông Malami cho rằng, OGP là một mạng lưới cho phép các quốc gia thành viên có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc cải cách bộ máy nhà nước theo mô hình "Chính phủ mở", tập trung vào việc cải thiện tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, sự tham gia của công dân và tạo thuận lợi cho công dân thông qua công nghệ và đổi mới.

Tham gia OGP đồng nghĩa với việc cam kết thực thi các nguyên tắc đã được nêu trong Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng - UNCAC đã thông qua, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như các công cụ quốc tế khác liên quan đến quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng.

Năm 2013, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) đánh giá Nigeria là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.

Ngọc Anh