“Tối 30 Tết, trời rét căm, cán bộ xã vẫn mặc áo mưa, băng rừng đem tiền phân phát cho người nghèo chúng tôi…”, bà Nguyễn Thị Ban, thôn Phú Đa một, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam kể.