Aishiwarya Rai sinh ra tại Mangalore, một bang phía Nam Ấn Độ. Ash là tên gọi thân mật của Aishwarya.