24H.COM.VN - Làm cha làm mẹ dường như là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất đối với Nicole Richie và Joel Madden. Chính vì vậy, khi cô cả vừa đầy tuổi tôi, họ đã thông báo về baby thứ hai…