24H.COM.VN - Những tên tội phạm cũng có những pha phạm tội cười chảy cả nước mắt và chắc chắn chúng sẽ không bao giờ quên.