TT - Làng Canneto di Caronia trên đảo Sicilia (Ý) khiến nhiều nhà khoa học thế giới chú ý từ ba năm qua sau khi các cư dân báo cáo ngày nào cũng có những đồ gia dụng bị bốc cháy.