Bạn và những người bạn của bạn đã từng chơi trò như thế này trên biển chưa?

S.T